Het Project ‘Veerkrachthuis’ wil stapsgewijs een programma ontwikkelen met als voornaamste focus in participatie en persoonlijke ontwikkeling van moeders en vaders uit Delfshaven.

Daarnaast, willen wij  een ruimte openen voor het versterken van contact tussen mensen, wederzijdse hulp, het bestaan van ondersteunende netwerken en de mogelijkheden om een plek te vinden die  gecreëerd is om de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van ouders in Delfshaven te bevorderen.

Wij geloven dat de verbetering van de levenskwaliteit van de ouders heeft een enorm invloed in de verhoging van de levenskwaliteit van de kinderen.  Daarom willen wij een bijdrage in dit proces leveren.

Om dit te bereiken het programma van het jaar 2019 brengt verschillende activiteiten en initiatieven die aan verschillende gebieden zal aandacht geven.

Wij willen door ons programma met vier belangrijke pilaren of thema’s werken om de participatie en persoonlijke ontwikkeling van ouders te bereiken:

1) Sociaal ondernemen tussen moeders en vaders promoten en stimuleren.

2) Emotionele ondersteuning aanbieden door individuele en groep activiteiten voor ouders algemeen maar ook voor ouders consulenten en vertegenwoordigen ouders die bij scholen en wijk organisaties actief zijn.

3) Sociaal en persoonlijke ontwikkeling door lichamelijk gericht activiteiten bevorderen.

4) Opvoeding programma’s. 2e versie programma “Jeugd en Veerkracht”.

Basisprincipes activiteiten

Een ontmoetingsplek aanbieden, verbinding tussen ouders en opvoeders versterken, ervaringen delen, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen en met en van elkaar leren, zijn de basisprincipes van onze activiteiten.

Ons programma brengt beoeften van ouders aan economische zelfstandigheid, emotionele ondersteuning, gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling in kaart en vormt tegelijkertijd een belangrijke stimulans om de persoonlijke oplossingsgerichtheid te ondersteunen.

Holistisch perspectief

Ons initiatief heeft een holistisch perspectief, en is gebaseerd op het vinden van integrale en intrinsieke oplossingen op het gebied van materiële en spirituele behoeften. Dat betekent dat vanuit ons perspectief iedere ouder een persoon is die verschillende behoeften heeft. Een veilige en rustige omgeving, regelmaat in het hebben van werk en voldoende inkomen, emotionele balans, eigenwaarde ontlenen, en zichzelf geaccepteerd voelen, als een waardevol lid binnen de gemeenschap, kansen aangrijpen om een persoonlijke groei door te maken en binnen dit proces waardevolle informatie, hulp en ondersteuning te krijgen om hun kinderen op te voeden op een gezonde en liefdevolle manier.

Samenwerking met ouders

Om dit ambitieuze doel te bereiken zoeken we actief naar samenwerking op diverse gebieden en niveaus. Activiteiten en initiatieven ontwikkelen zich vanuit actieve medewerking van ouders. Door middel van het creatieve proces dat ontstaat door participatie en aanwezigheid bij de activiteiten. We werken daar in samen met verschillende organisaties en sociale ondernemingen uit de buurt, om wederzijdse activiteiten te verrijken en te versterken.

Levenskwaliteit

Als moeders en vaders de balans van hun levenskwaliteit op positieve wijze leren te hanteren zorgt dit als vanzelf voor een betere levenskwaliteit voor het kind.

Wil je contact met ons nemen?

Stuur ons een bericht