Krachtige Gezinnen

.

Krachtige Gezinnen is een community-building voorstel van 5 multiculturele organisaties (zie teamleden) die al actief zijn in de wijk.

 Met het project Krachtige Gezinnen willen wij, samen met gezinnen, buurtbewoners en wijkpartners een aanpak ontwikkeld hebben waarbij gezinnen(ouders & kinderen) hun veerkracht bronnen (kunnen leren (her)ontdekken en aanwenden, zodat zij beter zelfredzaam, samenredzaam kunnen zijn teneinde het (samen)leven richting te geven en uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

 Veerkracht bronnen: 1. Identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen 2. talenten en (zelf) erkenning 3. omgaan met conflicten en stressfactoren 4. kennis en opvoedingsvaardigheden uitbreiden 5. gevoel van saamhorigheid 6. participatie ruimte voor wederkerigheid.

 Met de pilot van 2 jaar gaan we onderzoeken tot welke resultaten onze voorliggende aanpak in de praktijk leidt. Of de inzet van onze strategieën, middelen en activiteiten een bijdrage zijn aan de doelstelling van het project en een verschil kan maken in het leven van onze doelgroep.

 Het project speelt in op de volgende problemen:

 

 • Gezinnen ervaren isolement/stress door een tal van oorzaken 
 • Teveel gefocused op ‘probleem’ ipv ‘kracht’ 
 • Er is te veel focus op het individu (zelfredzaam) ipv de gemeenschap (samenredzaam) 
 • Weinig samenwerking/uitwisseling van organisaties/initiatieven/bewoners die ondersteuning bieden aan ouders & kinderen
 • Ontbreken van een gezamenlijke visie en integrale aanpak in BoTu

 Hoe gaat het project dit probleem aanpakken?

 

 • Met 4-16 (Focus) Gezinnen van 4 scholen gaan wij samen met bewoners en organisaties aan de slag (+ Veldacademie en/of studenten HR)
 • Dmv Ouder & opvoedingstrajecten/dialoogtafels/workshops persoonlijke ontwikkeling stimuleren & eigen kracht ontdekken en leren gebruiken
 • Het volgen, coachen, bevragen van (focus)Gezinnen en samen werken aan aanpak onderliggende problemen. Op termijn inzet/oprichting Ouderplatform
 • Dmv community-building/Art activiteiten een (h)echtere gemeenschap vormen, waar men elkaar kent, ziet, waardeert, hulp kan vragen en bieden
 • Met wijkpartners een samenwerkingsnetwerk opbouwen van personen en organisaties met een gedeelde visie en commitment
 • Realiseren van een integrale aanpak door de bovenstaande onderdelen systematisch in te zetten, te monitoren, evalueren en te ontwikkelen.

 Social impact by Design

 Een aantal teams werken vanuit Social Impact by Design aan de veerkracht van BoTu. Krachtige Gezinnen is een van de teams.

 “Om deze ambitie te realiseren is een nieuwe manier van werken noodzakelijk, die bestaat uit de volgende onderdelen:

 De aanpak is inclusief: bewoners staan centraal. We ontwerpen interventies waarbij de bewoners, (sociale) ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties in en van de wijk expliciet betrokken zijn en een duurzaam effect zullen hebben. Een plan voor de wijk met de wijk!

 De sociale opgave staat voorop. De nadruk ligt op interventies die ertoe bijdragen dat de hardnekkige, sociale problematiek in BoTu wordt opgelost. Dit vraagt om een langdurige, integrale aanpak waarin koppelingen worden gemaakt met de fysieke omgeving (inclusief duurzaamheid, energietransitie), economie en veiligheid. In 2019 starten we in BoTu met deze aanpak. De Open Oproep is het startschot van een intensief samenwerkingstraject dat we Social Impact by Design noemen. Deze aanpak is onderdeel van het ‘Programma Veerkrachtig BoTu 2028, in tien jaar naar het stedelijk gemiddelde’.

 De aanpak is open en integraal: creatieve ondernemers, bedrijven, overheden en de buurt werken samen. De uitdagingen in BoTu zijn groot. Geen van de partijen is afzonderlijk in staat om de problemen structureel op te lossen. Cruciaal is dat er een brede samenwerking met verschillende partners nodig is. Echt integraal werken is een noodzakelijke voorwaarde om de ambitie in BoTu te realiseren. Dit vraagt ook dat we actief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen burgers, overheid en private bedrijven om de benodigde extra investeringen in BoTu mogelijk te maken. Onderstaand figuur geeft de samenwerkingsvorm weer. Boven is de oude situatie, onder de nieuwe situatie”.   bron: https://www.gobotu.nl/

 

Teamleden:

 

Angelique Pattiwael – Stichting Wereldvrouwen Rotterdam

Carolina Castro – Stichting Veerkrachtige Gemeenschap

Sahra Diria – Stichting Duugsi

Ximena Dávalos en Lucho Alarcón – Stichting Cirkel

Fatima Zhar – Stichting Vooruit in de Samenleving