3e versie Programma Jeugd en Veerkracht 2020

Veilige hechtingsontwikkeling gedurende verschillende levensfases

Jeugd en Veerkracht is een programma gericht op ouders/zorgfiguren en hulpverleners in
Delfshaven die de ontwikkeling van veerkrachtbronnen binnen het gezin willen bevorderen.
Elk jaar worden verschillende thema’s behandeld die invloed hebben op de ontwikkeling van
de veerkracht binnen het gezin. Dit jaar hebben we hechting gekozen als basisthema, tussen
ouders en kinderen, maar ook de hechting tussen partners onderling.

Gedurende vijf sessies zullen we vijf subthema’s behandelen die te maken hebben met de
bevordering van een veilige hechting:
1. Hechting tijdens de zwangerschap en bevalling
2. Hechting met kinderen tussen 0-6 jaar
3. Hechting met kinderen tussen 7 – 11 jaar
4. Hechting met pubers 12-18 jaar
5. Hechting tussen partners/ouders van het kind.

Het programma heeft als doel de relatie tussen ouders en hun kinderen mooier en steviger
maken. In eerste instantie kunnen we onszelf bekijken als een volwassene die zelf ook een
hechtingsgeschiedenis heeft doorgemaakt als kind. Daarnaast zijn we ouders, die met de
beste intenties ook het beste willen geven aan onze kinderen.
Maar het ouderschap gaat niet altijd zo vlot als we wel zouden willen.. Om de ontwikkeling
binnen het gezin te helpen bevorderen is het daarom belangrijk ons bewust te worden van
onze goede- en minder goede kanten als ouder.

We behandelen elke sessie een bepaalde levensfase van het kind voor ouders met kinderen in
die levensfase, maar ook voor ouders die meer inzicht willen verkrijgen in het verband tussen
hun eigen jeugd en de beperkingen met bepaalde emotionele vaardigheden die je nu als
volwassene en ouder kunt ervaren.

We nodigen alle ouders en hulpverleners van Delfshaven van harte uit om deel te nemen aan
ons programma!
Wil je je opgeven? Stuur ons een mail en we zetten je op de lijst. veerkrachthuis@gmail.com
Het traject start in September.

Wij volgen de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.