Privacyverklaring

De Stichting Veerkrachtige Gemeenschap, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring (pdf opent in nieuw venster). 

De Stichting Veerkrachtige Gemeenschap, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Update Privacyverklaring | Rotterdam, 6 mei 2018. 

(AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. EU/NL. 

 

Wil je contact met ons nemen?

Stuur ons een bericht