Onze missie

Levenskwaliteit en persoonlijke groei stimuleren voor ouders, opvoeders en kinderen.

De Stichting Veerkrachtige Gemeenschap wil projectmatig een bijdrage leveren aan het groeiproces van ouders en aan het verhogen van de levenskwaliteit van gezinnen. Onze missie is allereerst om ouders en kinderen te verwelkomen als mensen. Naar hun zorgen en behoeften te luisteren. Hen concrete handvatten te bieden om zich te ontwikkelen in de basisvaardigheden voor het leven: economische onafhankelijkheid, emotionele steun, de ontwikkeling van gezonde affectieve relaties en de mogelijkheid stimuleren om te groeien en zich als mens te ontwikkelen.

We zijn er van overtuigd dat het welzijn van de ouders als individuen een sterke invloed heeft op het welzijn van kinderen. Wij zien het dan ook als onze taak, om ondersteuning te geven bij het ontwikkelen van een gezonde, rustige en evenwichtige gezinscontext die zorgt voor een uitnodigende mentale en fysieke ruimte voor kinderen. Zodat zij zich als ‘spelende mens’ gezien voelen, en daardoor hun volledige potentieel als mens kunnen ontwikkelen. Hun eigen plek vinden als bouwstenen van de maatschappij en bijdragen aan het leven in bredere zin.

Onze doelen

Ontwikkeling van veerkracht bevorderen binnen gelijkwaardige relaties.

Ouders, docenten en andere volwassenen die bij het opvoedingsproces betrokken zijn hebben altijd de kans om de levenskwaliteiten van de jeugd te beïnvloeden. Het groeiproces van kinderen binnen een gemeenschap wordt versterkt en verrijkt als er meerdere personen met gezamenlijke principes en waarden samen kunnen werken en elkaar ondersteunen.

Wij denken dat opvoeders die kunnen reflecteren op hun kindertijd beter het verschil kunnen herkennen tussen onbewuste en bewuste opvoedingspatronen. Zij hebben meer mogelijkheden om een geweldloze opvoeding op te bouwen.

Een gezonde jeugd is het resultaat van betrokken volwassenen die bezig zijn met een permanent proces van persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkeling van een hechte relatie tussen ouders en kinderen tijdens de jeugd is het startpunt en de basis voor sterke en gelukkige kinderen en jongeren op te voeden.

Kinderen zijn competente personen. Zij kunnen ons hun emoties, gevoelens en behoeften laten weten en willen onder normale omstandigheden meewerken. De opvoeders kunnen naar hen luisteren, van hen leren en ze serieus nemen. Een moeilijke en beschadigde kindertijd kan verwerkt worden door zinvolle en positieve ervaringen die volwassenen kunnen helpen creëren.

Het is van belang nieuwe opvoedingsstrategieën te vinden en te omarmen. Wij moeten als opvoeders alle gewelddadige patronen afbreken en ze transformeren.

Wij geloven niet in concepten zoals autoritarisme en gehoorzaamheid. Maar in respect voor elkaar en de ontwikkeling van gelijkwaardige relaties.

Wij geloven dat bewuste opvoeders die de ontwikkeling van veerkracht tijdens de jeugd bevorderen, de mogelijkheden kunnen vergroten om een beschadigde kindertijd te transformeren.

Onze inspiratie

Liefde

De Stichting Veerkrachtige Gemeenschap, verzameld en onderzoekt alle theorieën, initiatieven, visies en ervaringen waarbij met liefde naar de jeugd wordt gekeken.

Momenteel inspireren ons drie belangrijke theorieën om nieuwe en geweldloze opvoedingspatronen te vinden:

de resilientietheorie vanuit de visie van Boris Cyrulink.
de hechtingstheorie van John Bowlby cs.
het perspectief van Jesper Juul met zijn project Familylab.

Wil je contact met ons nemen?

Stuur ons een bericht